+48 22 153 02 53
support@flowrolls.eu

Flowrolls

Zasady i Warunki

Witamy na flowrolls.eu!

Flowrolls sp. z oo

VAT UE: PL5252782453

Kapitał zakładowy: 5000 zł

KRS: 0000774565

REGON: 382719531

< p> Zarejestrowany i widoczny w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Niniejsze warunki określają zasady i regulacje dotyczące korzystania ze Strony internetowej flowrolls, znajdującej się pod adresem https://www.flowrolls.eu/.

Uzyskując dostęp do tej witryny, zakładamy, że akceptujesz te warunki. Nie kontynuuj korzystania z flowrolls.eu, jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki określone na tej stronie. Nasze Warunki zostały stworzone przy pomocy Generatora Warunków i Zasad i Warunków bezpłatnych. Generator warunków.

Następująca terminologia ma zastosowanie do niniejszych Warunków, oświadczenia o ochronie prywatności i informacji o wyłączeniu odpowiedzialności oraz wszystkich umów: „Klient”, „Ty” i „Twój” odnosi się do Ciebie, osoba logująca się na tej stronie i zgodne z warunkami Spółki. „Firma”, „my”, „my”, „nas” i „nas” odnoszą się do naszej firmy. „Strona”, „Strony” lub „Nas” odnosi się zarówno do Klienta, jak i do nas. Wszystkie warunki odnoszą się do oferty, przyjęcia i rozpatrzenia płatności niezbędnej do podjęcia procesu naszej pomocy Klientowi w najbardziej odpowiedni sposób w celu wyraźnego zaspokojenia potrzeb Klienta w zakresie świadczenia określonych usług Spółki, zgodnie z i podlega obowiązującemu prawu Holandii. Jakiekolwiek użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, wielkich literach i / lub on / ona jest traktowane jako zamienne, a zatem odnoszące się do tego samego.

Pliki cookie

Używamy plików cookie. Uzyskując dostęp do flowrolls.eu, zgadzasz się na używanie plików cookie zgodnie z Polityką prywatności flowrolls.

Większość interaktywne strony internetowe używają plików cookie, aby umożliwić nam pobieranie danych użytkownika podczas każdej wizyty. Pliki cookie są używane przez naszą witrynę internetową, aby umożliwić działanie niektórych obszarów, aby ułatwić osobom odwiedzającym naszą witrynę. Niektórzy z naszych partnerów stowarzyszonych / reklamowych mogą również używać plików cookie.

Licencja

O ile nie określono inaczej, flowrolls i / lub jej licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do cały materiał na flowrolls.eu. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz uzyskać do nich dostęp ze strony flowrolls.eu do użytku osobistego, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych warunkach.

Nie możesz:

 • Ponownie publikować materiały z flowrolls.eu
 • Sprzedawaj, wypożyczaj lub udzielaj sublicencji na materiały z flowrolls.eu
 • Reprodukuj, powielaj lub kopiuj materiały z flowrolls.eu
 • Redystrybuuj treści z flowrolls.eu < / li>

Niniejsza Umowa zaczyna obowiązywać w dniu jej zawarcia.

Części tej witryny internetowej oferują użytkownikom możliwość publikowania i wymiany opinii i informacji w określonych obszarach witryny. flowrolls nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie przegląda komentarzy przed ich umieszczeniem w serwisie. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii Flowrolls, jego agentów i / lub podmiotów stowarzyszonych. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osoby, która publikuje swoje poglądy i opinie. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, flowrolls nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze ani za jakąkolwiek odpowiedzialność, szkody lub wydatki spowodowane i / lub poniesione w wyniku jakiegokolwiek wykorzystania i / lub opublikowania i / lub pojawienia się Komentarze na tej stronie

flowrolls zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich komentarzy i usuwania wszelkich komentarzy, które mogą zostać uznane za nieodpowiednie, obraźliwe lub naruszają niniejsze Warunki.

Gwarantujesz i oświadczasz, że :

 • Masz prawo do publikowania komentarzy w naszej witrynie internetowej i masz wszystkie niezbędne licencje i zgody, aby to zrobić;
 • Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym bez ograniczeń prawa autorskie, patenty lub znaki towarowe osób trzecich;
 • Komentarze nie zawierają żadnych zniesławiających, oszczerczych, obraźliwych, nieprzyzwoitych lub w inny sposób niezgodnych z prawem materiałów, które stanowią naruszenie prywatności.
 • Komentarze nie będą wykorzystywane do pozyskiwania lub promowania biznesu lub zwyczajów ani do przedstawiania działalności komercyjnej lub u niedozwolona działalność.

Niniejszym udzielasz firmie flowrolls niewyłącznej licencji na używanie, powielanie, edytowanie i upoważnianie innych do używania, powielania i edytowania dowolnych Twoich komentarzy we wszystkich formach, formatach lub media.

Hiperłącza do naszych Treści

Następujące organizacje mogą łączyć się z naszą Witryną bez uprzedniej pisemnej zgody:

 • Agencje rządowe;
 • Wyszukiwarki;
 • Organizacje informacyjne;
 • Dystrybutorzy katalogów online mogą łączyć się z naszą Witryną w taki sam sposób, jak hiperłącza do witryn innych wymienionych firm;
 • i akredytowane firmy działające w całym systemie, z wyjątkiem organizacji non-profit, charytatywnych centrów handlowych i grup charytatywnych, które nie mogą zawierać hiperłączy do naszej witryny.

Organizacje te mogą zawierać linki do naszego domu strony, publikacji lub innych informacji w Witrynie, o ile link: (a) nie jest w żaden sposób mylący; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub aprobaty strony łączącej oraz jej produktów i / lub usług; oraz (c) mieści się w kontekście witryny strony łączącej.

Możemy rozważyć i zatwierdzić inne prośby o linki od następujących typów organizacji:

 • powszechnie znany konsument i / lub źródła informacji biznesowych;
 • witryny społeczności dot.com;
 • stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne;
 • dystrybutorzy katalogów online;
 • < li> portale internetowe;

 • firmy księgowe, prawne i konsultingowe;
 • oraz instytucje edukacyjne i stowarzyszenia branżowe.

Będziemy akceptować prośby o linki od organizacje te, jeśli zdecydujemy, że: (a) odsyłacz nie sprawi, że będziemy patrzeć niekorzystnie na nas lub na nasze akredytowane firmy; (b) organizacja nie ma u nas żadnych negatywnych zapisów; (c) korzyść dla nas z widoczności hiperłącza rekompensuje brak przepływów; oraz (d) odsyłacz znajduje się w kontekście ogólnych informacji o zasobach.

Organizacje te mogą umieszczać linki do naszej strony głównej, o ile link: (a) nie jest w żaden sposób mylący; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub aprobaty strony łączącej i jej produktów lub usług; oraz (c) mieści się w kontekście witryny strony łączącej.

Jeśli jesteś jedną z organizacji wymienionych w paragrafie 2 powyżej i jesteś zainteresowany umieszczeniem linku do naszej strony internetowej, musisz nas poinformować, wysyłając e -mail do flowrolls. Proszę podać swoje imię i nazwisko, nazwę organizacji, informacje kontaktowe, a także adres URL witryny, listę wszystkich adresów URL, z których zamierzasz połączyć się z naszą witryną, oraz listę adresów URL w naszej witrynie, do których chcesz przejść połączyć. Poczekaj 2-3 tygodnie na odpowiedź.

Zatwierdzone organizacje mogą zawierać hiperłącza do naszej witryny internetowej w następujący sposób:

 • Korzystając z naszej nazwy firmy;
 • lub poprzez użycie jednolitego lokalizatora zasobów, do którego prowadzi łącze;
 • lub użycie dowolnego innego opisu naszej Witryny, do którego prowadzi łącze, który ma sens w kontekście i formacie treści na stronie strony łączącej.

Zabrania się wykorzystywania logo flowrolls lub innych grafik do tworzenia linków bez umowy licencyjnej dotyczącej znaku towarowego.

iFrames

Bez uprzedniej zgody i pisemnej zgody nie możesz tworzyć ramek wokół naszych stron internetowych, które w jakikolwiek sposób zmieniają wizualną prezentację lub wygląd naszej witryny internetowej.

Odpowiedzialność za treść

< p> Nie ponosimy odpowiedzialności za treści, które pojawiają się w Twojej Witrynie. Zgadzasz się chronić i bronić nas przed wszystkimi roszczeniami, które pojawiają się w Twojej Witrynie. Żadne linki nie powinny pojawiać się w żadnej Witrynie, która może być zinterpretowana jako oszczercza, obsceniczna lub kryminalna lub która narusza, w inny sposób narusza lub opowiada się za naruszeniem lub innym naruszeniem jakichkolwiek praw osób trzecich.

< strong> Twoja prywatność

Przeczytaj Politykę prywatności.

Zastrzeżenie praw

Zastrzegamy sobie prawo do zażądania usunięcia wszystkich linków lub dowolnego konkretnego łącza do naszej Witryny. Wyrażasz zgodę na natychmiastowe usunięcie wszystkich linków do naszej Witryny na żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany niniejszych warunków i zasad w dowolnym momencie. Stałe łączenie się z naszą Witryną oznacza, że ​​zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych warunków korzystania z łączy.

Usunięcie linków z naszej witryny

Jeśli znaleźć w naszej Witrynie dowolny link, który jest obraźliwy z jakiegokolwiek powodu, możesz się z nami skontaktować i poinformować nas w dowolnym momencie. Rozpatrzymy prośby o usunięcie linków, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani ani nie jesteśmy do tego zobowiązani, ani nie odpowiadamy bezpośrednio Tobie.

Nie zapewniamy, że informacje na tej stronie są poprawne, nie gwarantujemy ich kompletności ani precyzja; ani też nie obiecujemy, że strona internetowa pozostanie dostępna lub że materiały na niej będą aktualizowane.

Zrzeczenie się

W maksymalnym zakresie dozwolone przez obowiązujące prawo, wykluczamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki dotyczące naszej strony internetowej i korzystania z niej. Żadne z postanowień niniejszego wyłączenia odpowiedzialności:

 • nie ogranicza ani nie wyklucza naszej lub Twojej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała;
 • ogranicza ani nie wyłącza naszej lub Twojej odpowiedzialności za oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd; < / li>
 • ograniczać jakąkolwiek naszą lub twoją odpowiedzialność w jakikolwiek sposób, który nie jest dozwolony przez obowiązujące prawo;
 • lub wykluczać jakichkolwiek naszych lub twoich zobowiązań, które nie mogą być wyłączone na mocy obowiązującego prawa.

Ograniczenia i zakazy odpowiedzialności określone w tej sekcji i w innych miejscach niniejszego zastrzeżenia: (a) podlegają postanowieniom poprzedniego akapitu; oraz (b) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z wyłączenia odpowiedzialności, w tym zobowiązania wynikające z umowy, czynów niedozwolonych i naruszenia ustawowego obowiązku.

O ile strona internetowa oraz informacje i usługi na niej są udostępniane bezpłatnie nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju.

Zasady i przepisy

Umowa pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może zostać zawarta na dwa sposoby.
Przed złożeniem zamówienia Kupujący ma prawo do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym , w tym zmieniające postanowienia niniejszego regulaminu. Negocjacje te będą prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (Fllowrolls sp. Z oo Marszałkowska 58/15, 00-545 Warszawa).
W przypadku rezygnacji Kupującego z możliwości zawarcia umowy w drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie mają następujące regulacje i odpowiednie przepisy prawa.

REGULAMIN

§1 Definicje

• Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji , położenie w mieście (dla miasta podzielonego na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; dla miasta niepodzielonego na ulice: nazwa miasta i numer lokalu), kod pocztowy i miejscowość.
• Adres reklamacji:
• Cennik dostaw – kurier 9,90 zł, kurier odbiera 12,9 zł; paczkomaty 8,99 zł, paczkomacie 11,90 zł.
• Dostawa gratis od 300zł
• Dane teleadresowe:
• Dostawa – rodzaj usługi transportowej u przewoźnika i koszt określony w cennik dostaw dostępny na www.flowrolls.pl/strona/info.
• Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. z późniejszymi zmianami i innymi właściwymi przepisami.
• Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
• Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej i posiadająca możliwość dokonania zakupu u Sprzedającego bezpośrednio związanego z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
• Kodeks cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. z późniejszymi zmianami.
• Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowanie, aw szczególności standardy etyczne i zawodowe, o których mowa w art. 2 pkt A Civ il Kodeks z dnia 23 kwietnia 1964 r. z późniejszymi zmianami. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
• Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową .
• Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyboru Kupującego.
• Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
• Miejsce dostawy – przesyłka pocztowa adres lub punkt odbioru wskazany w zamówieniu przez Kupującego.
• Moment dostawy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
• Platforma internetowa ODR – unijna strona internetowa działająca na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22 / WE i dostępne pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr.
• Płatność – metoda płatności dla przedmiotu zamówienia i dostawy wymienionego na stronie www.flowrolls.pl/strona/info. Podmiotem świadczącym usługę płatności online jest PayU
• Podmiot uprawniony – podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. O pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, z późniejszymi zmianami.
• Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
• Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy mogąca być przedmiotem zamówienia, podana w Sklep Sprzedawcy jako jednostka miary przy ustalaniu jego ceny (cena / jednostka).
• Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
• Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy .
• Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy niebędące adresem pocztowym, wymienione na liście udostępnionej przez Sprzedawcę w sklepie.
• Rejestr UOKiK – rejestr uprawnionych podmiotów prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich o f 23 września 2016 r. z późn. zm. i dostępna pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php
• Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
• Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.flowrolls.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
• Sprzedawca:
• System – zestaw współpracujących urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych za pomocą odpowiedniego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, zwanego potocznie Internetem.
• Termin – podana na Karta produktu.
• Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. w przypadku Konsumentów i kont.

Przewiń do góry