...
+48 573 580 999
info@flowrolls.pl

Depenalizacja i Dekryminalizacja

Wprowadzenie

Depenalizacja i dekryminalizacja – pojęcia te pojawiają się coraz częściej, oraz używane są często wymiennie. Warto przyjżeć się tym sformuowaniom w celu głębszego zrozumiena ich.

Wraz z popularyzacją marihuany na świecie, pojawia się coraz więcej badań sugerujących ich właściwości zdrowotne. Oprócz tego, pojawia się coraz więcej badań i głosów wykazujących – że rekreacyjne spożywanie tej substancji również niesie za sobą znikome negatywne skutki społeczne

W świetle tego, coraz więcej krajów postanawia dostosować swoją narkopolitykę do aktualnych realiów i oczekiwań społeczeństwa. 

Biorąc to pod uwagę, na przestrzeni ostatnich lat zaobserwować możemy znaczne zmiany w prawie wielu państw i ich podejściu do tej substancji. Wiele krajów decyduje się na autorskie rozwiązania w tej dziedzinie. Istnieją jednak pewne uniwersalne pojęcia które warto poznać bliżej. To właśnie na podstawie tych pojęć wiele krajów buduje swoje autorskie podejście do lokalnej narkopolityki. 

Depenalizacja

Depenalizacja jest pierwszym krokiem będącym swego rodzaju “luzowaniem” przepisów narkotykowych. Oznacza to, że dana substancja dalej jest nielegalna, a jej posiadanie łamaniem prawa. Wobec użytkowników nie są jednak z reguły wyciągane konsekwencje prawne w postaci np. odsiadki. 

Termin “depenalizacja częściowa” oznacza przekształcenie czynu wcześniej charakteryzowanego jako przestępstwo w wykroczenie. Likwiduje to więc odpowiedzialność karną, wprowadzając tym samym odpowiedzialność za wykroczenie.

Z reguły, w praktyce oznacza to iż pomimo faktu, że marihuana dalej jest nielegalna, jej posiadanie karane jest zwykłym mandatem za wykroczenie. Warto jednak zaznaczyć, że zmiana prawa z reguły dotyczy przypadków posiadania małych ilości substancji na własny użytek. Termin “mała ilość” jest z reguły ściśle określony w prawodawstwie. Dystrybucja, handel czy posiadanie większej ilości danej substancji dalej pozostaje przestępstwem. 

Dekryminalizacja

Dekryminalizacja jest posunięciem się o krok dalej. W tym przypadku, posiadanie ilości kwalifikujących się w ustalonych ramach przestaje być klasyfikowane jako przestępstwo czy wykroczenie. W tym przypadku, z reguły rezygnuje się z wymierzenia jakiejkolwiek kary (nawet kary mandatu). Posiadanie większych ilości substancji dalej może wiązać się z czynnościami prawnymi i podlegać karze finansowej lub innej (np. prac społecznych). 

W przypadku dekryminalizacji, kara więzienia stosowana jest z reguły w skrajnych przypadkach (posiadanie naprawdę dużej ilości substancji, dystrybucja etc.)

Warto wiedzieć!

Wiele źródeł i prawników traktuje pojęcie “depenalizacja” oraz “dekryminalizacja” jako wyrazy bliskoznaczne. Warto jednak zaznaczyć i zrozumieć tą subtelną różnicę.

Depenalizacja to po prostu złagodzenie (obniżenie) kary która przysługuje za czyn określony jako przestępstwo.

Dekryminalizacja oznacza zniesienie odpowiedzialności karnej za określony czyn. W przypadku marihuany, dalej jest ona nielegalna, lecz posiadanie ilości mieszczących się w ramach prawnych przestaje być karane. 
Warto również pamiętać, że wszystkie zawarte w tym blogu informację dotyczą małych ilości substancji na własny użytek. W przypadku posiadania ilości wykraczających poza ustalone ramy lub w przypadku dystrybucji, transportu i handlu – czyn dalej traktowany jest z reguły jako przestępstwo i wiąże się z poniesieniem konsekwencji karnych.